info@beogyn.rs

Vi ste ovde: Naslovna /O nama

Naš cilj je da postanemo jedna od vodećih zdravstvenih ustanova u pogledu kvaliteta i rezultata, kako u Srbiji tako i na internacionalnom planu. Taj cilj će biti ostvaren zahvaljujući dugogodišnjem kliničkom iskustvu zaposlenih, stručnom usavršavanju i saradnji sa vodećim klinikama u Evropi. Pacijent će uvek biti u fokusu.

Naš tim

BeoGyn - Milan Milenković
Dr Milan Milenkovic je lekar specijalista ginekologije i akuserstva, subspecijalista reproduktivne medicine i doktor medicinskih nauka (tema ”Zamrzavanje i transplantacija jajnika”, Univerzitet u Geteborgu). U svojoj dugogodisnjoj internacionalnoj karijeri je radio izmedju ostalog u Univerzitetskoj bolnici ”Sahlgrenska” u Geteborgu, Univerzitetskoj bolnici ”Karolinska” u Stokholmu i privatnoj klinici ”Stockholm IVF”, gde je bio i medicinski direktor. Clan je svedskog tima za transplantaciju materice, medjunarodni ekspert za prezervaciju fertiliteta kod malignih bolesti i predavac na internacionalnim kongresima. Govori engleski, svedski i norveski jezik.

Za ostalo pogledajte CV i publikacije.
BeoGyn - Maja Milenković
Dr Maja Marinkovic je specijalista ginekologije i akuserstva, sa dugogodisnjim iskustvom iz Ginekolosko akuserske klinike ”Narodni front” u Beogradu. Dominantno se bavi perinatologijom i visoko rizičnim trudnoćama. Ekspert za ultrazvucne preglede trudnica (ultrazvučni pregled u prvom trimestru trudnoce) i intervencije u trudnoci (uzimanje uzorka plodove vode, biopsija posteljice, uzimanje uzorka krvi iz pupcane vrpce). Govori engleski jezik.
BeoGyn - Saša Ljuština
Primarius dr Saša Ljuština je specijalista ginekologije i akušerstva od 2004.godine. Zaposlena je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije. Dominantno se bavi ginekologijom, suverena u ultrazvučnoj i kolposkopskoj dijagnostici i izvođenju ginekoloških intervencija. Posebno je orjentisana na uroginekologiju i vaginalnu hirurgiju (rešavanje urinarne inkontinencije i spada karličnih organa). Predsednik je Srpske uroginekološke asocijacije. Govori engleski jezik.

Preuzmite biografiju.
BeoGyn - Dragan Milenković
Dr Dragan Marinkovic je specijalista anesteziologije sa reanimacijom od 1997. Radio je u Klinicko bolnickom centru ”Zvezdara”na odeljenju za ginekologiju i akuserstvo i klinici za uho, grlo i nos, gde je bio i sef odseka za anesteziju.Ima veliko iskustvo sa anestezijom u oblasti ginekologije i akuserstva. Trenutno radi u Institutu za ortopedsko-hiruske bolesti ”Banjica” Beogradu. Govori engleski jezik.
BeoGyn - Dragan Milenković
Dr Jovana Vučeljić je specijalista ginekologije i akušerstva. Radila je u Ginekološko akušerskoj klinici “Narodni front” prvo kao lekar na specijalizaciji, zatim kao specijalista. Uža oblast interesovanja su bolesti grlića materice, kolposkopija i hiruške intervencije radio-talasima kao i genetsko savetovalište i 4D ultrazvučna dijagnostika u trudnoći. Govori engleski jezik.
BeoGyn - Marijana Tanasić
Marijana Tanasic, strukovna medicinska sestra-babica, diplomirala na Visokoj zdravstvenoj skoli u Beogradu 2013. godine. Po zavrsenim studijama je volontirala i radila na Ginekolosko-akuserskoj klinici Klinickog centra Srbije u Beogradu gde stice iskustvo u radu na ginekoloskim i perinatoloskim odeljenjima kao i u operacionoj sali.

Autor je radova: Specifičnosti intervencija medicinske sestre babice u hirurškom lečenju tumora jajnika i Strategije antenatalnog skrininga trudnica na HIV - prezentovan na Kongresu zdravstvenih radnika sa medjunarodnim ucescem na Zlatiboru 2012 i 2013 g. Govori engleski jezik.

Infertilitet (sterilitet)

Verovatnoća da će jedan par ostvariti trudnoću je 20% po menstrualnom ciklusu. Velike studije su pokazale da otprilike 85% parova ostvari željenu trudnoću u roku od godinu dana, a da preostalih 15% ima potrebu za odgovarajućim medicinskim tretmanom.

Beogyn
Top